Muut organisaatiot

Lue lisää

Leader-toiminnalla tarkoitetaan yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä. Sen ydintä on paikallinen ja asukkaiden oma aktiivinen toiminta asuinalueensa ja maaseudun kehittämisessä. Alun perin Leader oli Euroopan yhteisön aloiteohjelma, joka on sittemmin antanut nimensä toimintatavalle. Manner-Suomessa toimii 52 Leader-ryhmää ja EU:n alueella lähes 3.000.

Leader täydentää hyvin Suomen perinteistä kylätoimintaa. Sen kantavia ajatuksia ovat:

  • Alhaalta ylöspäin -periaate. Kotiseutunsa parhaat asiantuntijat eli asukkaat valmistelevat hankkeet ja päättävät niiden rahoittamisesta. Kuka tahansa voi tulla toimintaan mukaan.
  • Uusien toimintatapojen ja menetelmien kokeilu. Tavoitteena on maaseudun elinkeinojen kehittäminen ja työpaikkojen luominen.
  • Resurssien kokoaminen verkostoitumalla pienten toimijoiden kesken sekä yhteistyö yritysten, järjestöjen ja julkisen sektorin kanssa.
  • Erityisesti naisten ja nuorten työmahdollisuuksien ja elinolosuhteiden parantaminen.
  • Kestävä kehitys.
  • Kansainvälistyminen ja alueiden välinen yhteistyö

Lue lisää

 

SeAMK Maakuntakorkeakoulu on Seinäjoen ammattikorkeakoulun maakunnallista toimintaa. Toimimme Järviseudulla (Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi, Soini ja Vimpeli), Kauhavalla, Kuusiokunnissa (Alavus, Kuortane ja Ähtäri), Kurikassa sekä Suupohjassa (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva). Maakuntakorkeakoulu tarjoaa koulutusten lisäksi palveluita yritysten ja elinkeinoelämän kehittämiseen.

Lue lisää

 

Seinäjoen yliopistokeskus on neljän yliopiston muodostama verkostomaisesti toimiva 80 asiantuntijan monitieteinen yhteisö. Yliopistokeskuksessa toimivat Tampereen yliopisto, Helsingin yliopisto, Vaasan yliopisto ja Taideyliopisto. Yhteistyökumppaneina ovat myös Turun yliopisto, Luonnonvarakeskus, Siirtolaisuusinstituutti sekä Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys (Epky).

Toiminta keskittyy neljään osaamisalaan: kestävät ruokaratkaisut, älykäs teknologia, hyvinvointi ja luovuus, sekä yrittäjyys ja kasvu.

Seinäjoen yliopistokeskuksen toiminnassa painottuvat alueen kannalta relevantti tutkimus- ja kehittämistoiminta, jatkuvan oppimisen palvelut, taiteellinen toiminta sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistäminen.

Lue lisää

Teuva on vireä ja yrittäjähenkinen kunta. Maatalous on alueella vahvaa ja kylät elinvoimaisia. Paikkakunnalla toimiva TEAK on Pohjoismaiden suurin ja monipuolisin puu- ja huonekalualan koulutus- ja teknologiakeskus.

Ihastu teuvalaiseen maisemaan ja elämäntapaan

Teuvan maisemat ovat luonnonkaunista, silmän kantamattomiin ulottuvaa lakeutta maatilojen maatalouskoneineen ja laitumilla laiduntavine eläimineen. Maaseutu ja pohjalaisuus näkyvät Teuvalla vahvasti myös lukuisissa erilaisissa yleisöä keräävissä tapahtumissa kuten Elolysteillä elokuussa, Kesämarkkinoilla kesäkuussa ja Talvimarkkinoillamarraskuussa sekä Kaarihovin lavatansseissa kesälauantaisin.

Lue lisää

SUOMEN OMAKOTILIITTO on valtakunnallinen, puoluepoliittisesti
sitoutumaton, pientalo- ja vapaa-ajan asunnon ja asunto-osakkeen
omistajien ja asukkaiden oikeudellisia, taloudellisia ja
yhteiskunnallisia etuja ajava järjestö.

Omakotiliitto koostuu 14:sta piirijärjestöstä sekä noin 230:stä
paikallisesta omakotiyhdistyksestä ja vapaa-ajanasukkaiden yhdistyksestä
ympäri Suomen. Jäseniä liitossa on yli 70 000. Pohjanmaan Piirissä,
johon myös Teuva kuuluu, on n. 2600 jäsentä.
Omakotiliittoon kuulutaan automaattisesti aina paikallisyhdistyksen
kautta.
Jäsentalouksien määrä Teuvan Omakotiyhdistyksessä on reilusti yli
kaksinkertaistunut kahden viime vuoden aikana, aktiivisen toiminnan ja
näkyvyyden myötä!
Teuvan Omakotihdistyksessä, joka on toiminut lähes 25 vuotta, on
aktiivinen tapahtumatoimikunta, joka järjestää erilaista
virkistystoimintaa; aktiviteetteja, konsertteja ja pienimuotoisia
matkoja, tietoiskuja, kirppiksiä, huutokaupan ja tekee aloitteita kunnan
suuntaan.

Yhdessä paikallisyhdistystensä kanssa Omakotiliitto tarjoaa jäsenilleen
ilmaista tietoa ja neuvontaa sekä auttaa jäseniään pitämään kotinsa ja
lähiympäristönsä hyvässä kunnossa. Omakotiliiton edunvalvontatyön
päämääränä on kohottaa kaiken asumisen arvostusta sekä kunnallisessa
että valtakunnallisessa päätöksenteossa ja linjauksissa.

Lue lisää

vamk.fi

Sijaintimme globaalien yritysten keskellä, yritteliäällä Pohjanmaalla, takaa meille paalupaikan muuttuvan maailman haasteisiin. Kuuntelemme herkällä korvalla yrityselämää ja sen tarpeita niin osaajien kuin henkilöstönkin kouluttautumisenkin suhteen. Olemme ketterän kokoinen amk ja kuuluisa hyvästä yhteishengestämme.

Vaasan ammattikorkeakoulusta valmistuu kansainvälisiä ja asiantuntevia insinöörejä, tradenomeja, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia ja sosionomeja. Työelämälähtöiset opintomme ja elinvoimainen Vaasan seutu varmistavat erinomaiset työllistymisen mahdollisuudet. Opiskelijoita on noin 3700 ja henkilöstöä 200. VAMK painottaa koulutuksessaan energiatehokasta tekniikkaa, vientiteollisuuden liiketoimintaosaamista ja moderneja sosiaali- ja terveyspalveluja. Teemme tiivistä yhteistyötä alueen korkeakoulujen sekä seudun energiateknologian keskittymän kanssa, joka on Pohjoismaiden merkittävin.

Haluatko mukaan TeuvaRekry 2024- messuille? Vielä on muutamia näytteilleasettaja paikkoja jäljellä messuille. 

Lisää tietoa ja ilmoittautuminen

Tai ota yhteyttä Yhteys sivulla